Đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất hơn 634 tỷ đồng

15:56 | 13/09/2021 Print
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 10/9, cơ quan này đã thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 634,1 tỷ đồng cho 516 đơn vị tại 48/63 tỉnh, thành phố.

DN

Ảnh TL

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 của ngành BHXH Việt Nam tính đến hết ngày 10/9/2021.

Theo đó, đến 10/9, cơ quan BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 516 đơn vị với 94.329 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 634,1 tỷ đồng tại 48/63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH đã thực hiện xác nhận danh sách cho 984.189 lao động của 33.098 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 62/63 tỉnh, thành phố. Trong đó gồm: 748.471 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 30.296 đơn vị; 124.772 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 1.788 đơn vị; 1.142 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 10 đơn vị.

Về việc xác nhận danh sách lao động để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách 50.981 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 659 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.

Đối với chính sách hỗ trợ vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất, tính đến 10/9, phía BHXH đã thực hiện xác nhận danh sách 37.592 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 190 đơn vị.

Đồng thời, xác nhận danh sách 21.231 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 155 đơn vị./.

Mai Lâm

Mai Lâm

© Thời báo Tài chính Việt Nam