Cổ phiếu TTF tiếp tục bị kiểm soát, có nguy cơ hủy niêm yết

16:28 | 15/09/2021 Print
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố thông tin về việc tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát với cổ phiếu TTF của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

HOSE cho biết, nguyên nhân dẫn tới việc tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với TTF là do báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét của công ty có lỗ lũy kế tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm.

HOSE cho biết thêm, nếu báo cáo tài chính kiểm toán cả năm 2021 của Gỗ Trường Thành tiếp tục ghi nhận vốn chủ sở hữu âm thì cổ phiếu TTF sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Trước đó vào ngày 24/4/2019, HOSE đã chuyển cổ phiếu TTF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 6/5/2019 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là âm 1.407 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là âm 715 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét, TTF có tổng nguồn vốn 2.497 tỷ đồng, trong đó tổng nợ là 3.051 tỷ đồng còn vốn chủ sở hữu là âm 554 tỷ đồng. Cổ đông công ty mẹ có lãi 901 triệu đồng trong nửa đầu năm nay, nhưng lỗ lũy kế tại ngày 30/6 vẫn lên tới 3.043 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam cũng nhấn mạnh việc nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn trên 1.300 tỷ đồng, nợ đã quá hạn thanh toán là hơn 124 tỷ đồng. Vì vậy, đơn vị kiểm toán cho rằng có lý do trọng yếu để nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của TTF./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam