Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí năng lượng nguyên tử

10:28 | 16/09/2021 Print
Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm đến 50% một số khoản phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, với mức giảm cao nhất lên tới 3,5 triệu đồng. Như vậy, Bộ Tài chính vẫn tiếp tục thực hiện lời hứa của mình, khi liên tục rà soát các quy định liên quan để giảm phí, lệ phí cho doanh nghiệp.

năng lượng nguyên tử

Ảnh: Minh họa.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Mục I Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử như sau:

Mức phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ: Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình giảm từ 7 triệu đồng xuống còn 3,5 triệu đồng/1 nguồn hoặc 1 lô nguồn để sử dụng trong 1 thiết bị.

Mức phí đối với nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình, giảm từ 2 triệu đồng xuống còn 1 triệu đồng/nguồn.

Mức phí đối với nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình, mức phí giảm từ 1 triệu đồng xuống còn 500.000 đồng/nguồn.

Trường hợp gia hạn giấy phép thì thu bằng 75% mức thu phí thẩm định lần đầu.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Vào đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện, Bộ Tài chính đã chủ động, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát để ban hành theo thẩm quyền 21 thông tư để sửa đổi 31 thông tư thu phí, lệ phí hiện hành theo hướng miễn hoặc giảm mức thu cao nhiều khoản phí, lệ phí.

Sau khi các thông tư nêu trên hết hiệu lực vào thời điểm hết năm 2020, Bộ Tài chính đã 2 lần gia hạn thời gian, giảm 30 loại phí, lệ phí đến hết năm 2021. Số giảm thu từ phí, lệ phí này trong cả năm 2021 là khoảng 2.000 tỷ đồng./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam