Infographic: TP. Hồ Chí Minh ứng dụng thống nhất phục vụ người dân lưu thông, sản xuất, kinh doanh

14:43 | 16/09/2021 Print
Sở Thông tin - Truyền thông TP. HCM đã phối hợp Sở Y tế phát triển nền tảng khai báo y tế điện tử của TP thành nền tảng ứng dụng thống nhất phục vụ người dân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

TP. Hồ Chí Minh ứng dụng thống nhất
TP. Hồ Chí Minh ứng dụng thống nhất
TP. Hồ Chí Minh ứng dụng thống nhất
TP. Hồ Chí Minh ứng dụng thống nhất

Sggp.org.vn

Sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam