VPG: Tiền nhiều, đầu tư nhỏ giọt, nhưng vẫn muốn ‘hút’ thêm vốn từ thị trường

19:59 | 16/09/2021 Print
Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát (mã cổ phiếu VPG, sàn HOSE) vừa đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Số lượng cổ phiếu chào bán là 30 triệu cổ phiếu, giá trị chào bán là 300 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Giá chào bán là 18.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu được dự kiến là 540 tỷ đồng.

Trong đó, công ty dự định dùng 254 tỷ đồng để trả tiền nhà cung cấp, dùng 232 tỷ đồng thanh toán LC nhập khẩu than cốc, 54 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA. Các khoản chi này đều dự định thực hiện trong quý I/2022.

Đợt phát hành chia làm 2 cấu phần, trong đó 21,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

Cụ thể, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

Ngoài ra, một số lượng hơn 8,4 triệu cổ phiếu sẽ được công ty chào bán riêng lẻ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tình hình tài chính của Việt Phát cho thấy công ty này có số dư tiền khá lớn trong thời điểm giữa năm 2021.

Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận ở mức 931 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với 246 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Điều đáng chú ý là tài sản cố định của công ty này đã khấu hao gần hết, nhưng thời gian qua cũng không đầu tư thêm đáng kể cho nhóm tài sản này.

Giá trị tài sản cố định của Việt Phát tại thời điểm 30/6/2021 chỉ có hơn 13,5 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản dở dang dài hạn cũng chỉ là hơn 13 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2021, Việt Phát chỉ chi ra có chưa đến 1 tỷ đồng cho hoạt động mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác; cùng kỳ năm trước, số chi cho khoản đầu tư này cũng chỉ là hơn 1,3 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam