Infographic: Điểm chuẩn một số trường đại học top đầu năm 2021

11:43 | 18/09/2021 Print
Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Kỳ thi năm nay, các trường đại học top cao và trung đa số lấy điểm chuẩn cao hơn so với năm 2020.

trường top đầu
trường top đầu1
trường top đầu2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam