Infographic: Hơn 8,5 triệu liều vaccine đã được tiêm tại TP. Hồ Chí Minh

11:27 | 18/09/2021 Print
Ngày 19/8, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 16/9 TP. Hồ Chí Minh đã tiêm 8.563.254 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó 1.870.459 liều tiêm mũi 2.

Hơn 8,5 triệu liều vaccine đã được tiêm tại TP. Hồ Chí Minh
Hơn 8,5 triệu liều vaccine đã được tiêm tại TP. Hồ Chí Minh
Hơn 8,5 triệu liều vaccine đã được tiêm tại TP. Hồ Chí Minh
Hơn 8,5 triệu liều vaccine đã được tiêm tại TP. Hồ Chí Minh

Gggp.org.vn

Gggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam