Hải quan hỗ trợ đưa 233 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

16:33 | 18/09/2021 Print
Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay cơ quan hải quan đã phối hợp và hỗ trợ 13 bộ, ngành kết nối 233 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thanh Hoa

Cán bộ hải quan hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục hải quan qua phương thức điện tử. Ảnh: Thanh Hoa

Thống kê đến 14/9/2021, Tổng cục Hải quan phối hợp và hỗ trợ 13 bộ quản lý chuyên ngành triển khai 233 thủ tục hành chính với hơn 4 triệu hồ sơ của hơn 49.000 doanh nghiệp được tiếp nhận, giải quyết thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Cũng theo Tổng cục Hải quan, thời gian gần đây, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ tổng số 13 bộ, ngành đã tích cực kết nối các thủ tục hành chính tham gia NSW.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã hỗ trợ Bộ Y tế kết nối thí điểm thêm 7 thủ tục hành chính tham gia NSW, trong đó có 5 thủ tục thực hiện từ 1/9/2021, chính thức từ 1/10/2021 và 2 thủ tục hành chính thực hiện từ ngày 15/9/2021, chính thức từ ngày 15/10/2021.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đã có quyết định hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thí điểm 2 thủ tục hành chính tham gia NSW kể từ 20/9/2021./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam