Infographics: Nhiều tỉnh, thành phía Bắc cho mở lại một số hoạt động, dịch vụ

13:33 | 19/09/2021 Print
Nhiều tỉnh, thành phố đã cho mở lại một số hoạt động, dịch vụ, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và một số điều kiện hạn chế.

mở dịch vụ
mở dịch vụ

Theo vietnamplus.vn

Theo vietnamplus.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam