Infographic: Các dấu hiệu người nhiễm COVID-19 cần báo ngay với nhân viên y tế

20:08 | 19/09/2021 Print
Nếu người nhiễm COVID-19 được chăm sóc tại nhà có một trong các dấu hiệu dưới đây, phải báo ngay với nhân viên y tế phụ trách để xử trí kịp thời.

hướng dẫn y tế1
hướng dẫn y tế2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam