Infographic: Đưa Thủ đô Hà Nội về trạng thái bình thường mới

12:23 | 20/09/2021 Print
Trải qua 4 lần giãn cách cùng với việc đẩy mạnh xét nghiệm diện rông và tăng cường tiêm vaccine cho người dân, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và bước vào trạng thái bình thường mới.

Đưa Thủ đô Hà Nội về trạng thái bình thường mới
Đưa Thủ đô Hà Nội về trạng thái bình thường mới

Vietnamplus.vn

Vietnamplus.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam