552 đơn vị đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

20:44 | 20/09/2021 Print
Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg, đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 552 đơn vị, với 97.840 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, với số tiền 674 tỷ đồng, tại 51/63 tỉnh, thành phố.

bhxh

Ảnh TL minh họa

Trong số 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam gồm: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho lao động.

Ngoài ra, ngành cũng thực hiện xác nhận 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác như: hỗ trợ người lao động tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc, nghỉ việc không lương; hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, trả lương ngừng việc cho người lao động.

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và doanh nghiệp của ngành BHXH cho thấy, tính đến hết ngày 17/9, cơ quan BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 552 đơn vị với 97.840 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 674 tỷ đồng tại 51/63 tỉnh, thành phố.

Cơ quan BHXH cũng đã xác nhận danh sách cho 1.212.780 lao động của 38.242 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 62/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, đã xác nhận cho 945.559 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 35.045 đơn vị; 152.817 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 2.136 đơn vị; 1.293 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 14 đơn vị.

Đồng thời, cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách 53.745 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 690 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 37.777 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 197 đơn vị.

Bên cạnh đó, đã xác nhận danh sách 21.589 lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 160 đơn vị./.

Mai Lâm

Mai Lâm

© Thời báo Tài chính Việt Nam