Infographic: Cơ quan nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh mở cửa, tiếp dân theo 3 giai đoạn sau ngày 30/9

14:14 | 21/09/2021 Print
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, theo 4 giai đoạn.

Cơ quan nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh mở cửa, tiếp dân theo 3 giai đoạn
Cơ quan nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh mở cửa, tiếp dân theo 3 giai đoạn
Cơ quan nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh mở cửa, tiếp dân theo 3 giai đoạn
Cơ quan nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh mở cửa, tiếp dân theo 3 giai đoạn
Cơ quan nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh mở cửa, tiếp dân theo 3 giai đoạn

Sggp.org.vn

Sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam