Infographic: Các địa phương tổ chức linh hoạt hình thức dạy học ứng phó với dịch COVID-19

17:20 | 21/09/2021 Print
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có 14 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình 24 địa phương dạy học trực tuyến và qua truyền hình còn lại là các tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh.

Các địa phương tổ chức linh hoạt hình thức dạy học ứng phó với dịch COVID-19
Các địa phương tổ chức linh hoạt hình thức dạy học ứng phó với dịch COVID-19
Các địa phương tổ chức linh hoạt hình thức dạy học ứng phó với dịch COVID-19
Các địa phương tổ chức linh hoạt hình thức dạy học ứng phó với dịch COVID-19

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam