Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên

16:49 | 21/09/2021 Print
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 25/2021/TT- BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sỹ, trình độ thạc sỹ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

Quy định của thông tư thể hiện rõ trách nhiệm của cơ sở cử người đi học khi yêu cầu các cơ sở cử đi phải chịu trách nhiệm thu hồi chi phí đào tạo đã cấp cho người học, nếu người học vi phạm quy định hoặc phải bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước trong trường hợp cơ sở cử đi không tiếp nhận, bố trí công tác cho người học sau khi tốt nghiệp.

Căn cứ xây dựng quy định này là giảng viên được đi học theo kế hoạch của cơ sở và do cơ sở tuyển chọn. Sau khi tốt nghiệp những giảng viên này lại quay về trường làm việc. Vì vậy, cơ sở cử đi chính là đơn vị hưởng lợi ở mức tối đa nếu các bên làm đúng quy định.

Về chính sách hỗ trợ người học và đối tượng tuyển chọn, nội dung này được quy định trong Điều 4 của thông tư. Trong đó, kinh phí hỗ trợ người học được nêu rõ đối với từng hình thức đào tạo: tập trung toàn thời gian trong nước; tập trung toàn thời gian ở nước ngoài; liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ; không bao gồm chi phí đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (nếu có) cho người học trước khi nhập học.

Theo quy định của Thông tư 25, trách nhiệm của người học là phải hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn và được cấp bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ theo quy định của cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Đề án 89 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong thời gian học tập, nghiên cứu hoặc chậm nhất trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp, người học tiến sĩ phải công bố kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp tới đề tài luận án.

Thông tư ban hành theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/10/2021, thay thế Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ (Thông tư 35) theo đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020", được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg (Đề án 911). Những đối tượng đã được tuyển chọn và đi học tiến sĩ theo Thông tư 35 tiếp tục thực hiện quy định của Thông tư 35./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam