Thí điểm đấu thầu trái phiếu chính phủ theo phương thức đa giá

17:26 | 21/09/2021 Print
Kho bạc Nhà nước vừa phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc triển khai thí điểm đấu thầu trái phiếu chính phủ theo phương thức đa giá.

đấu thầu TPCP

Ảnh TL minh họa.

Ông Lưu Hoàng - Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) của KBNN qua hệ thống đấu thầu điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Quy mô của thị trường TPCP liên tục tăng trưởng theo thời gian.

Do đó, thị trường TPCP đã trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước (NSNN), đóng góp tích cực đáp ứng nhu cầu vốn xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. TPCP cũng là công cụ đầu tư an toàn, hiệu quả đối với các nhà đầu tư.

Ngoài ra, hoạt động thường xuyên, liên tục của thị trường TPCP sơ cấp đã giúp cung cấp hàng hóa và góp phần thúc đẩy thị trường thứ cấp giao dịch sôi động, hiệu quả.

Với các dịch vụ, quy trình thủ tục đơn giản, minh bạch và mang lại hiệu quả cao cho cả nhà đầu tư và cơ quan phát hành, đấu thầu TPCP được hầu hết các quốc gia trên thế giới chọn là kênh huy động chính đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách nhà nước.

Ông Lưu Hoàng cũng cho biết, theo thông lệ, đấu thầu TPCP được thực hiện qua 2 phương thức là đấu thầu đơn giá và đấu thầu đa giá, trên thế giới, có quốc gia chọn phương thức đa giá, có quốc gia chọn phương thức đơn giá và có quốc gia chọn kết hợp cả 2 phương thức, tùy mức độ phát triển và điều kiện thị trường. Tại Việt Nam, trong thời gian qua mới áp dụng phương thức đấu thầu TPCP đơn giá.

Để tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn trong nước và phát triển thị trường TPCP, thời gian tới KBNN sẽ phối hợp với HNX thí điểm tổ chức triển khai đấu thầu TPCP theo phương thức đa giá.

Dự kiến phiên đấu thầu TPCP đầu tiên theo phương thức đa giá sẽ được thực hiện đối với TPCP kỳ hạn 5 năm vào đầu tháng 10 tới.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam