Quản lý, vận hành Cổng công khai ngân sách nhà nước

09:29 | 22/09/2021 Print
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1799/QĐ-BTC về quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng công khai ngân sách nhà nước.

công khai ngân sách

Nhiều năm qua, Bộ Tài chính đã xuất bản Báo cáo ngân sách với hình thức đẹp, dễ xem dành cho công dân. Ảnh: TL.

Quyết định này quy định rõ về điều kiện truy cập, sử dụng Cổng công khai ngân sách nhà nước (NSNN); tài khoản quản trị, nộp báo cáo công khai trên Cổng công khai NSNN; tài khoản người nộp báo cáo công khai…

Về quản lý hệ thống, hạ tầng kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ nhu cầu truy cập, sử dụng, cập nhật và khai thác thông tin trên ứng dụng liên tục, kịp thời.

Vụ NSNN chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật các công thức tính toán các chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo về công khai NSNN, công khai ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phù hợp với các cơ chế chính sách hiện hành, đáp ứng yêu cầu từng thời kỳ.

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật các công thức tính toán các chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo về công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương phù hợp với cơ chế chính sách hiện hành. Đồng thời, vụ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản quản trị nghiệp vụ liên quan đến công khai NSNN của các bộ, cơ quan trung ương.

Quyết định cũng nêu rõ, các tổ chức, cá nhân truy cập, sử dụng, khai thác dữ liệu trên Công công khai NSNN, phải sử dụng đúng số liệu đã công khai, không sử dụng hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho người khác sử dụng. Khi trích dẫn thông tin, số liệu phải ghi rõ nguồn thông tin từ Cổng công khai NSNN.

Cổng công khai NSNN là chuyên trang thông tin điện tử thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Cổng công khai NSNN bao gồm tập hợp các dữ liệu về NSNN được công khai theo quy định và các dữ liệu kinh tế - xã hội khác được sắp xếp, tổ chức để quản lý, vận hành và khai thác thông qua phương tiện điện tử.

Cổng công khai NSNN được xây dựng và triển khai tập trung, thống nhất trong phạm vi toàn quốc, thực hiện chức năng công khai và tiếp nhận báo cáo công khai; chức năng giám sát, kiểm tra và lưu trữ, phân tích số liệu.

Những năm qua, cùng với quá trình cải cách thể chế quản lý tài chính công, đẩy mạnh cải cách hành chính, Việt Nam đã có những bước tiến bộ quan trọng trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình về quản lý NSNN.

Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ phải thực hiện công khai toàn bộ quy trình ngân sách, từ khâu dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán NSNN; công khai tình hình thực hiện ngân sách của đơn vị./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam