Có 15 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ đầu tháng 9

15:14 | 22/09/2021 Print
Theo dữ liệu tổng hợp của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 9 (tính đến ngày 17/9), có tổng cộng 15 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước.

Tổng giá trị phát hành là 10.894 tỷ đồng trong tháng 9/2021. Ngân hàng và bất động sản vẫn là hai nhóm dẫn đầu về tổng giá trị phát hành với 7.060 tỷ và 2.604 tỷ, chiếm lần lượt 64,8% và 23,9% tổng giá trị phát hành của tháng.

Trong nhóm ngân hàng, đợt phát hành có giá trị lớn nhất đến từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (3.000 tỷ đồng) với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, lãi suất thả nổi nhằm tăng vốn cấp 2.

Ở nhóm bất động sản, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain là doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất, với 900 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 4 năm, lãi suất cố định năm đầu tiên và thả nổi các năm tiếp theo. Vốn huy động được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng của tổ chức phát hành với Công ty cổ phần Sunshine Sài Gòn.

Lũy kế từ đầu năm, giá trị trái phiếu phát hành bởi nhóm ngành ngân hàng vẫn dẫn đầu, đạt mức 125,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38% tổng giá trị phát hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp với mức lãi suất dao động trong khoảng từ 3% - 7,9%.

Trước đó, tháng 8/2021 có tổng cộng 52 đợt phát hành trái phiếu, trong đó có 51 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành là 24.077 tỷ đồng và 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng giá trị 2.000 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam