Công nhận kho ngoại quan cho 2 doanh nghiệp tại Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh

16:38 | 22/09/2021 Print
Nhằm đạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận kho ngoại quan cho 2 doanh nghiệp tại Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh có hiệu lực từ nửa cuối tháng 9/2021.

hàng hóa

Bốc xếp hàng hóa tại kho ngoại quan chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, trên cơ sở đề nghị của Cục Giám sát quản lý hải quan và Cục Hải quan Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan đã ký ban hành Quyết định 2424/QĐ-TCHQ công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Ngọc Ngà, địa chỉ tại TP. Móng Cái, Quảng Ninh.

Kho ngoại quan có tổng diện tích 15.210 m2, trong đó gồm: diện tích kho hàng; diện tích bãi; diện tích kho chứa hàng vi phạm; diện tích khu nhà văn phòng làm việc; diện tích nơi làm việc hải quan; diện tích nhà điều hành và các công trình phụ trợ khác chịu sự quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh quản lý.

Trước đó, tại Quyết định 2392/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Bình, địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, kho ngoại quan được công nhận gồm: diện tích kho 2.520 m2 (nằm tại vị trí 2 tòa nhà khai thác hàng hóa trong khu vực địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng hóa chuyển phát nhanh); diện tích bãi ngoại quan 550 m2; diện tích kho chứa hàng vi phạm 50 m2; diện tích nơi làm việc hải quan 37 m2.

Kho ngoại quan của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Bình do Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh quản lý.

Việc ban hành quyết định công nhận kho ngoại quan nêu trên được Tổng cục Hải quan thực hiện trên cơ sở quy định Luật Hải quan và Nghị định 68/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2020/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam