Infographic: Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 trong gia đình

10:13 | 23/09/2021 Print
Để tránh lây nhiễm COVID-19 cho người trong gia đình và cộng đồng, tất cả thành viên cùng chung sống trong gia đình phải tuân thủ thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế.

hướng dẫn1
hướng dẫn2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam