Infographic: TP Hồ Chí Minh chuẩn bị kỹ cho điều kiện “bình thường mới” và phục hồi kinh tế

09:15 | 23/09/2021 Print
TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 16-30/9/2021. Dự kiến Thành phố sẽ thực hiện lộ trình 3 giai đoạn phục hồi kinh tế, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 1-31/10/2021, giai đoạn 2 từ ngày 1/11/2021-15/1/2022, giai đoạn 3 sau ngày 15/1/2022.

TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam