Tạo thuận lợi cho nhập khẩu hàng hóa tài trợ phục vụ chống dịch Covid-19

14:46 | 23/09/2021 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành công văn chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

thuốc vắc-xin

Cán bộ hải quan sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục thông quan cho lô hàng thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Tùng

Miễn thuế đối với hàng hóa tài trợ phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ vào tinh thần Nghị quyết 106/NQ-CP, Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan hướng dẫn người khai hải quan nộp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, theo quy định tại khoản 2 điều 16 Thông tư số 38/2015/TT- BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Người khai hải quan kèm 1 bản chính “Văn bản phê duyệt, tiếp nhận của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Đặc biệt, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 106/NQ-CP, Bộ Tài chính chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đồng thời, cơ quan hải quan không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, theo quy định tại khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế GTGT; quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

Giải quyết tiền thuế nộp thừa cho lô hàng trước ngày 11/9/2021

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn, đối với các lô hàng nhập khẩu có tờ khai nhập khẩu phát sinh trước ngày Nghị quyết 106/NQ-CP có hiệu lực (11/9/2021), đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT, các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH13 (ngày 13/6/2019), Nghị quyết 106/NQ-CP, hồ sơ hải quan và văn bản phê duyệt, tiếp nhận của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố để xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, các cục hải quan tỉnh, thành phố kịp thời phản ảnh về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn, giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo tình hình hàng hóa nhập khẩu tài trợ phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 10 hàng tháng về Tổng cục Hải quan, cho đến khi cấp có thẩm quyền công bố hết dịch.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có công văn chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông quan ngay trong ngày các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm,... để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, tất cả các lô hàng phục vụ phòng chống dịch Covid-19 đều được cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thông quan. Các trường hợp gặp vướng mắc về thủ tục nhập khẩu cũng được hướng dẫn giải quyết kịp thời, theo đúng quy định của Chính phủ, các bộ, ngành./.


Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam