Không thu thuế nhập khẩu lô hàng 20 triệu liều vắc-xin Vero Cell

16:35 | 23/09/2021 Print
Tổng cục Hải quan đã có văn bản hồi đáp Bộ Y tế về việc xin miễn thuế nhập khẩu đối với lô hàng 20 triệu liều vắc-xin Vero Cell của Công ty cổ phần bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

vắc-xin

Cán bộ hải quan kiểm tra lô hàng thuốc hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 nhập khẩu. Ảnh: Thanh Mai

Tổng cục Hải quan cho biết, đã nhận được công văn số 7420/BYT-KH-TC của Bộ Y tế xin miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng lô hàng 20 triệu liều vắc-xin Vero Cell của Công ty cổ phần bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhập khẩu tài trợ cho Bộ Y tế để triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có hồi đáp Bộ Y tế như sau, ngày 11/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; không thu thuế giá trị gia tăng, theo quy định tại khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng, khoản 9 Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP.../.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam