Quảng Ninh: 93% người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

13:32 | 23/09/2021 Print
Tính đến hết tháng 8/2021, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận gần 8.400 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 93% tổng số tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn.

hóa đơn điện tử

Tính đến hết tháng 8/2021, Quảng Ninh có gần 8.400 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh minh họa.

>> Quảng Ninh: Hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ hộ kinh doanh ảnh hưởng dịch

>> Quảng Ninh: 1.400 doanh nghiệp được gia hạn về thuế và tiền thuê đất

>> Cục Thuế Quảng Ninh đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng hóa đơn điện tử.

Từ năm 2019 đến nay, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Chính phủ, lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử đến người nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử tổ chức 46 hội nghị triển khai, hướng dẫn về hóa đơn điện tử đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với sự tham dự của 8.301 tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, cục thuế đã tổ chức các buổi hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế về hóa đơn điện tử tại địa bàn cấp huyện; hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế về hóa đơn điện tử qua điện thoại, email, văn bản…

Báo cáo cho thấy, tính đến hết tháng 8/2021, có gần 8.400 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt 93% tổng số tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2021, 95% tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Để hoàn thành mục tiêu này, cục thuế tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai hóa đơn điện tử.


Bích Diệp

Bích Diệp

© Thời báo Tài chính Việt Nam