Hà Nội ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho dự án cải tạo chung cư cũ

15:58 | 23/09/2021 Print
TP. Hà Nội dự kiến bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025, ưu tiên kiểm định trước đối với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng.

chung cư cũ

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong trình bày tờ trình tại kỳ họp ngày 23/9. Ảnh: Phúc nguyên

Sáng 23/9, tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết, tán thành thông qua nghị quyết về chủ trương ban hành “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Dự kiến bố trí khoảng 500 tỷ đồng rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ

Trình bày tờ trình của UBND TP. Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong, cho biết đến nay, TP. Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ được xây dựng từ năm 1960 - 1994 và trước năm 1954. Qua nhiều thập kỷ, hầu hết chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng; bộc lộ nhiều hạn chế trong việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng. Qua quá trình sử dụng, sửa chữa cơi nới tự phát, chung cư cũ và hạ tầng kèm theo đã bị biến đổi cấu trúc, hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ sup đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân.

Quá trình triển khai rà soát, đánh giá toàn bộ các chung cư cũ theo các mức tình trạng kỹ thuật để lựa chọn kiểm định đối với chung cư cũ có dấu hiệu nguy hiểm cấp độ D.

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn quá trình triển khai, UBND TP. Hà Nội dự kiến triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ ban hành kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ. Thành phố bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025; ưu tiên kiểm định trước đối với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng; phấn đấu hoàn thành công tác kiểm định cho tất cả các chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội hoàn thành trong quý II/2023.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết chung cư cũ đồng thời bố trí nguồn vốn ngân sách lập quy hoạch. Sau khi có quy hoạch chi tiết, thành phố sẽ ban hành "Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ", trên địa bàn thành phố. Hiện kế hoạch này đang được Sở Xây dựng nghiên cứu lập trên cơ sở "Kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định nhà chung cư cũ"; dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2021. Lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung "Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ" được thực hiện với quan điểm toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm...

Các giải pháp trọng tâm tiếp theo sẽ được triển khai là tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư; tạo lập quỹ nhà ở tạm thời (tạm cư); thực hiện các chính sách ưu đãi.

Thu hút các nhà đầu tư tham gia cải tạo chung cư cũ

Theo đánh giá của Ban Đô thị (HĐND TP. Hà Nội), Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội được UBND TP. Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu công phu, trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực tiễn kết quả, tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ của thành phố những năm qua.

Ban Đô thị đề nghị, cùng với các chính sách ưu đãi đầu tư của trung ương đã được xác định trong đề án, UBND TP. Hà Nội cần tiếp tục rà soát đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư đặc thù của thành phố đã được ban hành. Trên cơ sở đó, ban đề xuất HĐND TP. Hà Nội sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư của thành phố phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư tham gia đầu tư cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Đối với vấn đề này, trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng, công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ hiện đã xuống cấp trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ lớn, khó khăn, phức tạp và liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Trong nhiều năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần phải khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo sự an toàn, tính mạng, tài sản và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng khẳng định, UBND thành phố sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai ngay các nghị quyết được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ hai, trong đó có Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Phúc Nguyên

Phúc Nguyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam