Triển khai các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19

13:35 | 24/09/2021 Print
Các địa phương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19; có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

TE

Ảnh minh họa

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Bộ LĐTBXH cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các địa phương bùng phát dịch lần thứ tư. Tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố đã có hơn 1.000 trẻ em rơi vào tình trạng mồ côi.

Để kịp thời chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ nỗi đau thương, mất mát của các em, Ủy ban Quốc gia về trẻ em và Bộ LĐTBXH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cập nhật số lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch Covid-19, nguyện vọng của trẻ em và người giám hộ của trẻ em để có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp.

Các địa phương thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội đối với nhóm trẻ em này, theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ cho trẻ em tại Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các địa phương phối hợp với Bộ LĐTBXH để hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19; có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19 có hoàn cảnh khó khan, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Bộ LĐTBXH cũng đề nghị các địa phương thực hiện việc chăm sóc thay thế cho các em, theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật này.

Trong đó, Bộ LĐTBXH nhấn mạnh, ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em được chăm sóc thay thế bởi người thân, bởi cá nhân, gia đình nhận chăm sóc để trẻ em được sống trong môi trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng.

Các địa phương cần ban hành chính sách, kế hoạch về hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với nhóm trẻ em này tại các tỉnh, thành phố có số lượng lớn trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Đồng thời, các địa phương chỉ đạo việc trợ giúp pháp lý cho các em theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em không bị xâm hại do các em không có sự giám hộ của cha, mẹ.

Bên cạnh đó, các địa phương cần hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đề xuất dự án, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài nhóm trẻ em này đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa.

Nếu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thì các tỉnh hướng dẫn quy trình, thủ tục theo quy định của Nghị định số 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, bao gồm cả việc bảo đảm quyền học tập của các em theo đúng các quy định của pháp luật về trẻ em, pháp luật về giáo dục, trong đó có quy định về giáo dục hoà nhập.

Thảo Miên

Thảo Miên

© Thời báo Tài chính Việt Nam