Công ty cổ phần Blue Point bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

22:02 | 24/09/2021 Print
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Blue Point, do công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Blue Point bị phạt 30 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ngày 8/3/2021, Công ty cổ phần Blue Point đã thực hiện bán 27.500 cổ phiếu VSE, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE (giảm từ ngưỡng 11% xuống ngưỡng 10%).

Ngày 17/3/2021, Công ty cổ phần Blue Point đã thực hiện bán 87.500 cổ phiếu VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE (giảm từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 9%).

Ngày 14/4/2021, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được các công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Blue Point).

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với bà Trịnh Thị Thúy, do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Ngày 23/4/2020, bà Trịnh Thị Thúy đã mua 1.060.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã Ck: HJS), dẫn đến số lượng (tỷ lệ); sở hữu cổ phiếu của bà Trịnh Thị Thúy tăng từ 0 cổ phiếu HJS (0%) lên 1.060.000 cổ phiếu HJS (5,05%), trở thành cổ đông lớn của HIS. Tuy nhiên, đến ngày 29/5/2020 HNX mới nhận được công bố thông tin khi trở thành cổ đông lớn của bà Trịnh Thị Thúy./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam