Tiếp tục xuất cấp hơn 75.413 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch

20:28 | 24/09/2021 Print
Ngày 24/9, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã có các công văn gửi UBND 9 tỉnh, thành phố phía Nam về việc xuất cấp hơn 75.413 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tiếp tục xuất cấp hơn 75.413 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ đã xuất cấp đợt I hơn 8.361 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: Khánh Huyền

Theo thông tin từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), ngày 24/9, Tổng cục DTNN đã ký hợp đồng mua hơn 75.413 tấn gạo để hỗ trợ người dân 9 tỉnh, thành phố phía Nam, để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid -19.

Theo đó, đã có 3 doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Phát Tài; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu (XNK) Thuận Minh và Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An) trúng thầu lần lượt 2 gói 25 nghìn tấn gạo và một gói 25,413 nghìn tấn gạo.

Tổng cục DTNN cho biết, hình thức đấu thầu gạo lần này được tổ chức theo Điều 26 của Luật Đấu thầu năm 2013.

Cũng trong ngày 24/9, Tổng cục DTNN có các công văn hỏa tốc gửi UBND 9 tỉnh, thành phố phía Nam, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Cà Mau về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Phát Tài để bàn giao 25.000 tấn gạo. Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các doanh nghiệp để bàn giao 31.555,66 tấn gạo (trong đó, 22.427,234 tấn do Công ty cổ phần XNK Thuận Minh cung cấp và 9.128,426 tấn do Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cung cấp), để xuất cấp cho TP. Hồ Chí Minh tại trung tâm quận, huyện theo kế hoạch phân bổ của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ phối hợp với Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An để bàn giao hơn 2.963 tấn gạo cho tỉnh Bình Dương, tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Bình Dương.

Tiếp tục xuất cấp hơn 75.413 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Trong đợt I, hơn 33.458 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đã đến tận tay người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở 9 tỉnh phía Nam. Ảnh: Khánh Huyền

Cục DTNN khu vực Cửu Long phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An để bàn giao 4.883,465 tấn gạo cho tỉnh Đồng Tháp tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Cục DTNN khu vực Cửu Long phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An để bàn giao 1.000 tấn gạo cho tỉnh Vĩnh Long tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo kể hoạch phân bổ của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Cục DTNN khu vực Cửu Long phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An để bàn giao 1.515,927 tấn gạo cho tỉnh Tiền Giang tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Tiền Giang.

Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ phối hợp với Công ty cổ phần XNK Thuận Minh để cấp 2.572,766 tấn gạo cho tỉnh An Giang tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh An Giang.

Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An để cấp 1.877,33 tấn gạo cho tỉnh Cà Mau tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Cà Mau.

Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An để cấp 428,943 tấn gạo cho tỉnh Kiên Giang tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Kiên Giang.

Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An để cấp 3.615,49 tấn gạo cho thành phố Cần Thơ tại trung tâm quận, huyện theo kế hoạch phân bổ của UBND TP. Cần Thơ.

Cũng tại các công văn trên, Tổng cục DTNN đề nghị UBND 9 tỉnh, thành phố trên sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng định mức theo quy định.

Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với các cục DTNN khu vực trên trong việc giao, nhận gạo để hỗ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Tổng cụ DTNN cho biết, chất lượng gạo hỗ trợ địa phương lần này được thực hiện theo chất lượng gạo dự trữ quốc gia xuất kho, quy định tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06:2009/BTC)./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam