Mở rộng thí điểm đổi bằng lái xe cấp độ 4 tại 12 tỉnh, thành

16:36 | 24/09/2021 Print
Dự kiến cuối tháng 9 này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ vận hành chính thức thí điểm mở rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đổi giấy phép lái xe tại 12 tỉnh, thành phố do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

cấp đổi bằng lái xe

Giao diện dịch vụ công cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cụ thể, 12 tỉnh, thành phố tiếp tục thí điểm đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia bao gồm TP. Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Nam, Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông Vận tải có ý kiến với UBND tỉnh cần bố trí kinh phí nâng cấp phần mềm nghiệp vụ giấy phép lái xe; kinh phí thuê phần mềm, hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ, vận hành hệ thống hàng năm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trong tỉnh thực hiện việc khám sức khỏe điện tử cho người lái xe và chia sẻ, tích hợp với cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; nghiên cứu việc sử dụng kết quả chứng thực bản sao điện tử giấy khám sức khỏe song song với việc sử dụng dữ liệu khám sức khỏe điện tử...

“Sau 3 tháng nữa, dịch vụ cấp độ 4 đi vào hoạt động hiệu quả thay thế dần dịch vụ cấp đổi cũ và triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ” - ông Huyện nhấn mạnh.

Để triển khai mở rộng dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2021 đạt hiệu quả và mở rộng trên phạm vi toàn quốc từ năm 2022 theo yêu cầu của Chính phủ, Tổng cục Đường bộ tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các đơn vị và triển khai cập nhật phần mềm nghiệp vụ tại các Sở Giao thông Vận tải.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam theo đúng tiến độ quy định của Chính phủ từ ngày 1/7/2020.

Trong thời gian triển khai (từ tháng 1/7/2020 - 4/2021), có 2.033 lượt tài khoản truy cập, 10 hồ sơ thực hiện thành công việc cấp đổi giấy phép lái xe và trả tận tay cho người dân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và là nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc./.

Theo TTXVN

Theo TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam