Infographic: Dự kiến sự kiện quốc tế tuần từ ngày 27/9 đến 3/10

09:47 | 27/09/2021 Print
Các sự kiện quốc tế đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong tuần từ ngày 27/9 đến 3/10.

Dự kiến sự kiện quốc tế tuần từ ngày 27/9 đến 3/10
Dự kiến sự kiện quốc tế tuần từ ngày 27/9 đến 3/10
Dự kiến sự kiện quốc tế tuần từ ngày 27/9 đến 3/10

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam