Sẽ có bảo lãnh ngân hàng bằng phương thức điện tử

10:52 | 28/09/2021 Print
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế các văn bản về bảo lãnh ngân hàng, trong đó có đề xuất bổ sung phương thức bảo lãnh điện tử.

Thông tư mới được dự thảo để thay thế các Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 và Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 07 được ban hành và triển khai thực hiện được 6 năm; đã sửa đổi, bổ sung một lần vào năm 2017 (Thông tư 13). Trong quá trình thực hiện các văn bản này, nhiều vướng mắc đã phát sinh, đặt ra yêu cầu cần ban hành thông tư mới.

Ngoài ra, việc sửa đổi cũng để phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành sau này như Luật Dân sự 2015, Luật Đầu tư 2020... và một số văn bản luật khác đã ban hành trước, nhưng chưa được quy định đầy đủ để có các điều khoản tương thích trong Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Một trong những nội dung được bổ sung trong dự thảo là quy định phương thức thực hiện hoạt động bảo lãnh, trong đó, tổ chức tín dụng được quyền lựa chọn thực hiện bảo lãnh bằng phương thức điện tử.

Theo đó, dự thảo mới cũng đưa thêm quy định về thẩm quyền ký các văn bản bảo lãnh trong trường hợp bảo lãnh điện tử hoặc thông qua mạng thông tin liên lạc quốc tế giữa các ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật về giao dịch điện tử (quy định tại Thông tư 07 chỉ mới áp dụng đối với văn bản giấy).

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi quy định rõ hình thức bảo lãnh là cam kết bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang hay cam kết bảo lãnh có điều kiện và có thể hủy ngang nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức tín dụng và bảo vệ quyền lợi cho người thụ hưởng, tránh hiểu nhầm, phát sinh khiếu kiện./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam