Infographic: Những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất toàn cầu

09:07 | 29/09/2021 Print
Doanh số thương mại điện tử của cả thế giới năm 2020 là 2.854,8 tỷ USD và dự báo tăng 47% lên 4.198,5 tỷ USD vào năm 2025.
Những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất toàn cầu
Những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất toàn cầu

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam