BMJ trao quyền thực thi đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho Tổng giám đốc 25 tuổi

18:28 | 29/09/2021 Print
Công ty cổ phần Khoáng sản miền Đông AHP (mã BMJ, sàn UPCoM) vừa có chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp và quyền sử dụng đất tại Bình Dương.

Cụ thể, BMJ mua lại phần vốn góp tại Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương từ một cá nhân là ông Đặng Thành Kiên.

Tổng giá trị giao dịch là 145,7 tỷ đồng, theo đó, BMJ sẽ thanh toán cho ông Kiên bằng chuyển khoản trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.

Ngoài ra, BMJ cũng có chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với một số thửa đất tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với tổng giá trị gần 71 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Bảo Long, Tổng giám đốc công ty thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng chuyển nhượng các khoản đầu tư trên.

Ông Long sinh năm 1996, cũng là người đại diện pháp luật của công ty. Trong nội dung ủy quyền của Hội đồng quản trị, ông Long cũng được ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh với các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng với các thửa đất nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Số liệu tài chính đến cuối năm 2020 của BMJ cho thấy công ty có tổng tài sản hơn 161 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 99 tỷ đồng.

Theo đó, tổng giá trị 2 khoản đầu tư mà BMJ sắp thực hiện trên lớn gấp hơn 1,3 lần tổng tài sản và gấp gần 2,2 lần so với vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm cuối năm ngoái.

Về kinh doanh, công ty có doanh thu thuần năm 2020 là hơn 97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21,6 tỷ đồng.

Tháng 2/2021, công ty đã thực hiện đợt phát hành 24 triệu cổ phiếu và huy động được số tiền 240 tỷ đồng.

Thời điểm huy động vốn, công ty dự kiến dùng tiền trang trải cho các khoản chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và thẩm định thiết kế, chi phí vốn lưu động ban đầu cho sản xuất…/.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam