Infographic: 9 tháng năm 2021: 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

10:48 | 30/09/2021 Print
Trong 9 tháng năm 2021, có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63% tổng kim ngạch xuất khẩu.

6 mặt hàng1
6 mặt hàng2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam