NVL dự kiến rót thêm 1.000 tỷ đồng vào công ty bất động sản Khánh An

20:32 | 29/09/2021 Print
Công ty cổ phần Novaland (NVL) vừa công bố nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Khánh An. Trong đó, giá trị góp vốn tối đa 1.000 tỷ đồng, tương đương chiếm 57,877% vốn điều lệ Khánh An.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị (HĐQT) NVL cũng thông qua việc chuyển nhượng 4,55 triệu cổ phần Khách sạn Du lịch Thanh niên Vũng Tàu; thống nhất giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền tìm kiếm đối tác, quyết định nội dung, tiến hành ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật.

Năm 2021, NVL đặt mục tiêu doanh thu thuần 27.500 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với kết quả đạt được trong năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.100 tỷ đồng, tăng trưởng 5%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của NVL đạt gần 7.097 tỷ đồng, tăng gần 282% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt 6.344 tỷ đồng (tăng 541% so với cùng kỳ năm ngoái) chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 2.014 tỷ đồng, tương đương tăng 71% so với nửa đầu năm 2020./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam