TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt hơn 279 nghìn tỷ đồng

19:41 | 30/09/2021 Print
Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước toàn địa bàn ước thực hiện được 279.298 tỷ đồng, đạt 76,5% dự toán và tăng 11% so cùng kỳ năm 2020.

bat dong san

Kết quả kinh doanh khả quan của nhóm doanh nghiệp bất động sản đã đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 181.565 tỷ đồng, đạt 73,1% dự toán, chiếm 65% tổng thu cân đối và tăng 8,1% (so cùng kỳ năm 2020). Các khoản thu bao gồm: Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 20.017 tỷ đồng, đạt 74,1% dự toán, chiếm 7,2% tổng thu và tăng 10,5%; thu từ khu vực tư nhân 49.175 tỷ đồng, đạt 72,6% dự toán, chiếm 17,6% tổng thu và tăng 13,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 45.046 tỷ đồng, đạt 72,6% dự toán, chiếm 16,1% tổng thu và tăng 3,8% so cùng kỳ.

Kế đến, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 87.300 tỷ đồng, đạt 80,8% dự toán, chiếm 31,3% tổng thu cân đối và tăng 16,4%; thu dầu thô ước thực hiện 10.413 tỷ đồng, vượt 21,8% so dự toán, chiếm 3,7% tổng thu cân đối và tăng 21,1%.

Nguyên nhân tăng, theo báo cáo chủ yếu do kết quả kinh doanh khả quan từ các DN trong khối kinh doanh bất động sản, chứng khoán góp phần làm tăng tổng thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm 2021.

Trong khi đó, thu cân đối ngân sách địa phương lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện được 69.937 tỷ đồng, đạt 85,2% dự toán, chiếm 25% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn và tăng 33,2% so cùng kỳ năm 2020.

Được biết, năm nay TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu NSNN 364.893 tỷ đồng, giảm 10,1% so dự toán năm 2020 và giảm 1,7% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, thu nội địa 248.343 tỷ đồng, giảm 10,9% so dự toán năm 2020; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.000 tỷ đồng, giảm 6,1% so với dự toán năm 2020 và thu dầu thô 8.550 tỷ đồng, giảm 29,9% so dự toán năm 2020./.

Đỗ Doãn

Đỗ Doãn

© Thời báo Tài chính Việt Nam