Hải quan cung cấp 215 thủ tục dịch vụ công trực tuyến

16:20 | 01/10/2021 Print
Tính đến hết quý III/2021, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài.

Bình Định

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại cảng biển Bình Định. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 (chiếm 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan hải quan thực hiện), trong đó có 209 thủ tục hành chính được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%).

Ngoài thực hiện dịch vụ công trực tuyến nội ngành, Tổng cục Hải quan đang triển khai các công việc liên quan để kết nối dịch vụ công trực tuyến về thủ tục hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Trước đó, từ ngày 1/7/2021, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành triển khai, cung cấp DVCTT mức độ 4 đối với 22 thủ tục hành chính mới lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện nay đang chuẩn bị tích hợp 26 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch đã đăng ký với Bộ Tài chính, dự kiến thời gian hoàn thành trong quý IV/2021.

Theo Tổng cục Hải quan, việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua DVCTT trong thời gian qua đã góp phần quan trọng, đảm bảo tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, gắn với phòng, chống dịch bệnh hiệu quả./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam