Đã có giải pháp giải quyết ùn tắc tại cảng biển khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

11:04 | 02/10/2021 Print
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 82/2021/TT-BTC quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

cảng cát lái

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng

Thông tư 82/2021/TT-BTC được thực hiện theo hình thức rút gọn, có hiệu lực kể từ ngày ký 30/9/2021 theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2021, để tháo gỡ và giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai áp dụng thủ tục hải quan tạm thời trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Thông tư 82/2021/TT-BTC trình Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét ký ban hành.

Đáng chú ý tại Điều 3, Thông tư 82/2021/TT-BTC quy định cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển.

Đó là các trường hợp hoạt động khai thác cảng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nằm ngoài khả năng khắc phục của cảng. Hàng nhập khẩu tồn bãi đạt trên 90% dung lượng quy hoạch chất xếp hàng nhập khẩu của cảng biển; được Cảng vụ Hàng hải xác nhận về tình trạng ùn tắc hoặc nguy cơ ùn tắc. Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển có văn bản thông báo cho chi cục hải quan quản lý cảng biển nơi lưu giữ hàng hóa về tình trạng ùn tắc hoặc nguy cơ ùn tắc kèm xác nhận của cảng vụ hàng hải.

Để giải tỏa ùn tắc hàng hóa, Thông tư 82/2021/TT-BTC quy định, hàng hóa nhập khẩu đang lưu giữ tại cảng biển được vận chuyển về cảng biển khác, cảng cạn, ICD để lưu giữ; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, cảng cạn, ICD; trách nhiệm của hãng tàu/đại lý hãng tàu; trách nhiệm của cơ quan hải quan; quyền và trách nhiệm của người khai hải quan.

Hàng hóa nhập khẩu đang lưu giữ tại cảng biển được vận chuyển đến cảng biển khác, cảng cạn, ICD để lưu giữ theo quy định tại Điều 4 thông tư, áp dụng trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và đến thời điểm sau 15 ngày kể từ ngày tỉnh, thành phố nơi có hàng hóa vận chuyển đi kết thúc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam