Infographic: Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác đã tiêm vaccine có cần xét nghiệm, cách ly?

10:03 | 05/10/2021 Print
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ.

Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác

Sggp.org.vn

Sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam