Cục Thuế Lạng Sơn: Thu ngân sách tăng 7% so với cùng kỳ

17:26 | 07/10/2021 Print
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Lạng Sơn thu ngân sách được 2.207 tỷ đồng, đạt 93% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu từ các khoản thuế, phí đạt 1.197 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, bằng 102% so với cùng kỳ.
Cục Thuế Lạng Sơn: Thu ngân sách tăng 7% so với cùng kỳ
Lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn báo cáo tiến độ thu ngân sách với đoàn công tác của Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Liên Sơn

Mặc dù tình hình kinh tế chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19, song một số khoản thu vẫn đảm bảo tiến độ dự toán như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương được 21 tỷ đồng, đạt 86% dự toán, bằng 110% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh được 294 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, bằng 103% so với cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường thu được 132 tỷ đồng, đạt 81% dự toán và bằng 105% so với cùng kỳ…

Theo báo cáo của Cục Thuế Lạng Sơn, thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021, cục thuế đã gia hạn nộp thuế cho 241 doanh nghiệp, 3 hộ cá nhân kinh doanh, với tổng số tiền là 66,5 tỷ đồng.

Dự kiến giảm thuế theo Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ là 35,1 tỷ đồng. Trong đó, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 là 3 tỷ đồng; giảm 50% thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh là 23,1 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số ngành dịch vụ là 9 tỷ đồng. Dự kiến, số giảm thu do giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 10,5 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế, lũy kế 9 tháng, toàn đơn vị đã thực hiện được 142 cuộc thanh kiểm tra, truy thu và phạt 8,5 tỷ đồng, giảm lỗ 7,1 tỷ đồng, giảm khấu trừ 2,2 tỷ đồng.

Ngoài việc chủ động hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế Lạng Sơn thực hiện rốt ráo, quyết liệt các biện pháp đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Trong 9 tháng đầu năm, cục thuế đã thu hồi được 388,5 tỷ đồng nợ thuế, trong đó thu nợ cũ năm 2020 chuyển sang là 78,5 tỷ đồng.

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam