Cao su Tân Biên sắp "tiêu" hết tài sản cố định

20:13 | 11/10/2021 Print
(TBTCO) - Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (mã RTB, sàn UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2021, theo đó, tài sản cố định của doanh nghiệp này không còn bao nhiêu so với giá trị đầu tư ban đầu.

Tại ngày 30/9/2021, Cao su Tân Biên có tổng tài sản là 1.569 tỷ đồng, tăng hơn so với 1.467 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn có giá trị là 535 tỷ đồng và riêng tiền và các khoản tương đương tiền chiếm khoảng 40% tài sản ngắn hạn với hơn 215 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng có tới 176 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Cao su Tân Biên sắp
Cao su Tân Biên sắp ‘tiêu’ hết tài sản cố định. Ảnh: T.L
Một thành viên Hội đồng quản trị GVR đăng ký bán hơn 71 nghìn cổ phiếu Giá cao su tăng, nhưng PHR chỉ đạt hơn 8% kế hoạch lợi nhuận Cao su Đồng Phú bị nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ sai quy định

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho có có giá trị khá thấp trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp này, với giá trị cuối tháng 9 lần lượt là 47 tỷ đồng và 93 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản dài hạn của RTB chủ yếu nằm ở các khoản đầu tư tài chính dài hạn với giá trị là 850 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào công ty con là 795 tỷ đồng.

Tài sản cố định của doanh nghiệp đã khấu hao gần hết, khi nguyên giá đầu tư là 304 tỷ đồng, nhưng giá trị còn lại chỉ còn 44,8 tỷ đồng.

Mặc dù tài sản cố định hiện có giá trị không còn bao nhiêu so với quy mô tổng tài sản 1.569 tỷ đồng của doanh nghiệp, nhưng công ty cũng không cho thấy đang đầu tư thêm cho tài sản cố định. Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị đầu tư cho mua sắm, xây dựng tài sản cố định chỉ là 1,4 tỷ đồng.

Về kinh doanh, công ty ghi nhận doanh thu thuần quý III giảm so với cùng kỳ, nhưng 9 tháng vẫn tăng hơn năm ngoái, giá trị lần lượt đạt 121 tỷ đồng và 340 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý III và 9 tháng lần lượt là 60,8 tỷ đồng và 150,3 tỷ đồng, cũng ghi nhận tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm âm gần 33 tỷ đồng./.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam