MB thông báo về việc chào bán khoản nợ

19:33 | 17/03/2021 Print
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) xin thông báo về việc chào bán khoản nợ nội dung cụ thể như sau:

- Khoản nợ chào bán: Toàn bộ dư nợ vay của Công ty CP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (Sodaco) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội:

- Giá trị khoản nợ:

 + Nợ gốc: 14.706.158.641 VNĐ (Mười bốn tỷ bảy trăm lẻ sáu triệu một trăm năm mươi tám ngàn sáu trăm bốn mươi mốt đồng).

 + Nợ lãi: 12.625.237.176 VNĐ (Mười hai tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu hai trăm ba mươi bảy ngàn một trăm bảy mươi sáu đồng).

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Các khoản phải thu từ công trình xây lắp

(1) Công trình nhà ở CBCNV Viện Bỏng.

(2) Nhà ở CB, CC Quốc Hội.

(3) Công trình thủy điện Nho Quế…

- Phương thức thực hiện: Theo thỏa thuận.

- Thông tin liên hệ: Khách hàng quan tâm xin vui lòng gửi thư quan tâm về Trung tâm Nợ quản trị, Ngân hàng TMCP Quân Đội, tầng 22, tòa nhà MB 18 Lê Văn Lương – phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy - Hà Nội, địa chỉ email: Tctn@mbbank.com.vn và hungvm@mbbank.com.vn (trong quá trình gửi thư quan tâm nếu có khó khăn vướng mắc xin liên hệ: Anh Võ Mạnh Hùng – SĐT 0966831866 – Trung tâm Nợ Quản trị MB).

- Căn cứ thư quan tâm của quý đơn vị, MB sẽ liên hệ làm việc và cung cấp hồ sơ chi tiết về phương án (sau khi các bên ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin theo quy định).

- Thời hạn gửi thư quan tâm: 05/04/2021./.

Lê Thủy

© Thời báo Tài chính Việt Nam