Hà Nội ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý, phòng chống Covid-19

10:27 | 13/10/2021 Print
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội.

Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội để thực hiện mục tiêu kép “kiểm soát bệnh tật, khôi phục, phát triển kinh tế -xã hội”, đảm bảo tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Thủ đô.

Đồng thời, đảm bảo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND thành phố và các kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Việc này nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Hà Nội triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng chống dịch Covid 19
Hà Nội triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Diệu Hoa

Về các nhiệm vụ cụ thể, UBND TP. Hà Nội giao Công an TP. Hà Nội chủ trì đảm bảo cấp thẻ căn cước công dân cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố và tất cả công dân chưa đủ điều kiện cấp thẻ căn cước công dân đều được nhận thông báo mã định danh cá nhân.

Công an TP. Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp và UBND các cấp duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"; phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thông tin tiêm chủng cho tất cả công dân trên địa bàn thành phố theo quy định của Bộ Y tế.

Dữ liệu thông tin tiêm chủng, thông tin dịch tễ được cập nhật đầy đủ, kịp thời vào hệ thống quản lý của Bộ Y tế và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Triển khai các phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng hiệu quả thẻ Căn cước công dân phục vụ quản lý dân cư, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong điều kiện bình thường mới.

Sở Công Thương phối hợp với Công an TP. Hà Nội, Ban Quản lý khu công nghiệp chế xuất và các doanh nghiệp và UBND các cấp triển khai ứng dụng quản lý thông tin công dân trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với toàn bộ người lao động trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Công an TP. Hà Nội phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm soát, quản lý thông tin công dân trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân, trước mắt triển khai thực hiện ngay thông qua ứng dụng VNEID hoặc truy cập trang web http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trên điện thoại thông minh, máy tính có kết nối với camera tại cổng ra/vào nhằm kiểm soát các thông tin dịch tễ của công dân (tiêm chủng, khai báo tình trạng sức khỏe, nguy cơ liên quan đến ca bệnh) tạo sự di chuyển an toàn, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền sâu rộng và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, sử dụng mã QR code cá nhân trong quá trình kiểm soát của cơ quan chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ xã hội...

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm kết nối, cập nhật thông tin của Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội, Cơ sở dữ liệu người nộp thuế, Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Sở Tài chính đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất theo quy định trong công tác triển khai thực hiện ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội trên địa bàn thành phố.../.

Tính đến ngày 11/10/2021, TP. Hà Nội có tổng số tờ khai báo y tế trên hệ thống phần mềm là 10.399.754; số tờ khai trong ngày:140.070 tờ khai, tăng 45.530 tờ khai so với ngày hôm trước (94.540), trung bình 7 ngày 118.151 trường hợp.

Số smartphone có cài đặt PC-Covid trên tổng số smartphone đến 18h00 ngày 11/10/2021 là: 3.562.362/6.685.289 (tỷ lệ 53%). Cài đặt mới trong ngày: 6233.

Tổng số lượt quét mã QR trên phạm vi toàn thành phố trong ngày: 203.397 lượt, giảm 102.275 lượt so với ngày 10/10/2021 và tăng 4.801 lượt so với ngày 21/9/2021 (198,596 lượt).

Diệu Hoa

© Thời báo Tài chính Việt Nam