Infographics: Việt Nam chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

20:52 | 15/10/2021 Print
(TBTCO) - Là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu trong ASEAN, chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo gắn liền với sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.
Infographics: Việt Nam chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

Vietnam+

© Thời báo Tài chính Việt Nam