Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP:

23 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19

15:47 | 17/10/2021 Print
(TBTCO) - Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, có 4 cấp độ dịch gồm: Cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) tương ứng với màu xanh cấp 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với màu vàng cấp 3 (nguy cơ cao) tương ứng với màu cam cấp 4 (nguy cơ rất cao) tương ứng với màu đỏ. Đến 16/10/2021, đã có 13 tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1 10 tỉnh, thành phố xác định cấp độ 2 các tỉnh, thành phố còn lại chưa công bố cấp độ dịch.
23 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam