Infographics: Hướng dẫn mới về tổ chức vận tải đường bộ

08:51 | 18/10/2021 Print
(TBTCO) - Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải nói chung và vận tải đường bộ nói riêng của Bộ Giao thông vận tải nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới.
Infographics: Hướng dẫn mới về tổ chức vận tải đường bộ

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam