Infographics: Đề xuất tăng tần suất 3 đường bay lớn nhất cả nước trong tháng 11

15:03 | 18/10/2021 Print
(TBTCO) - Cục Hàng không vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai các đường bay nội địa chở hành khách, trong đó tăng tần suất ở 3 đường bay trục Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh.
Infographics: Đề xuất tăng tần suất 3 đường bay lớn nhất cả nước trong tháng 11

Thanh Trà

© Thời báo Tài chính Việt Nam