Đề xuất phương án nâng cấp và mở rộng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc

18:38 | 18/10/2021 Print
(TBTCO) - Để đáp ứng nhu cầu cải cách, hiện đại hóa hệ thống, Kho bạc Nhà nước sẽ tập trung nghiên cứu nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hình thành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số.

Trong nhiều năm trở lại đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) luôn chú trọng ưu tiên ứng dụng tin học hóa, hiện đại hóa qua nhiều giai đoạn. Trong đó, Tabmis được hoàn thành và chính thức triển khai vào năm 2012 đã đánh dấu bước hiện đại hóa vượt bậc của KBNN.

Đề xuất phương án nâng cấp và mở rộng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc
KBNN đề xuất phương án nâng cấp và mở rộng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Ảnh TL minh họa

Cho đến nay hệ thống KBNN luôn chú trọng phát triển các hệ thống công nghệ thông tin khác để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ngày càng mạnh mẽ từ Chính phủ và người dân với các hệ sinh thái ứng dụng nghiệp vụ bao quanh như: hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; thanh toán song phương; hệ thống quản lý thu, ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước (NSNN)...

Đặc biệt, từ ngày 1/2/2018, hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN được xây dựng và vận hành cung cấp kênh giao dịch điện tử cho 95.000 đơn vị sử dụng ngân sách với hàng trăm nghìn giao dịch mỗi ngày, tổng lượng giao dịch 1 năm khoảng gần 20 triệu hồ sơ chi NSNN, gần 30 triệu chứng từ NSNN.

Tuy nhiên, trước bối cảnh cải cách hiện đại hóa mạnh mẽ, khoảng cách về công nghệ so với yêu cầu của chiến lược giai đoạn phát triển tiếp theo đòi hỏi KBNN cần khẩn trương thực hiện công cuộc hiện đại hóa theo tiến trình, trong đó có việc nâng cấp hệ thống Tabmis và một số hệ thống công nghệ thông tin để hình thành một nền tảng số được toàn diện và cung cấp các công cụ, dịch vụ cho quá trình cải cách tài chính công trong giai đoạn tới, hình thành Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS).

Theo đó, KBNN đang đề xuất các giải pháp nâng cấp Tabmis gồm: phương án chuyển đổi sang sử dụng COA (các lĩnh vực liên quan đến kế toán công, tài chính công) hợp nhất trên Tabmis nâng cấp; các phương án tổ chức bộ sổ trong Tabmis nâng cấp trên cơ sở sử dụng COA hợp nhất và nhận dữ liệu kế toán của đơn vị sử dụng NSNN; giải pháp cho quản lý cam kết chi nhiều năm gắn với kế hoạch vốn trung hạn; các yêu cầu chức năng và kỹ thuật cho các phân hệ dự kiến của KBNN được tích hợp với Tabmis nâng cấp; các yêu cầu chức năng và kỹ thuật cho việc hình thành Kho dữ liệu kế toán nhà nước; kế hoạch nâng cấp chức năng và kỹ thuật Tabmis.

Hiện KBNN đang tập trung đánh giá, nghiên cứu nhiều phương án, giải pháp thực tế để lựa chọn vận dụng đưa vào Đề án phát triển Tabmis và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hình thành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS).

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam