Các quỹ ETF thay đổi thế nào sau khi HOSE đổi danh mục HOSE-Index kỳ quý IV/2021

10:40 | 20/10/2021 Print
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý IV/2021. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/10.

SSI Research vừa có "Báo cáo ETF: Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ quý IV/2021". Tại báo cáo này, SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số dựa trên kết quả danh mục do HOSE công bố.

Theo đó, đối với chỉ số VNDiamond, LPB và TCM bị loại khỏi chỉ số, trong khi KDH được thêm vào chỉ số kỳ này sau khi bị loại ra trong kỳ quý II/2021.

Phương pháp tính chỉ số mới sẽ được áp dụng từ kỳ này với việc bổ sung hệ số giới hạn theo FOL (tỷ lệ sở hữu nước ngoài) và hệ số giới hạn theo thanh khoản khiến một số cổ phiếu bị giảm tỷ trọng đáng kể như NLG, GMD, CTG, VPB. Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó có 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%. MWG và FPT vẫn là hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục. Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ VFM VNDiamond ETF như sau:

Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ quý IV/2021
Danh mục VNDiamond và giao dịch quỹ VFM VNDiamond ETF.

Đối với chỉ số VN30, chỉ số này không có thay đổi về thành phần trong kỳ quý IV. Hiện tại có 3 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF và Mirae Asset VN30 ETF, với tổng tài sản ước tính là 11.400 tỷ đồng. SSI Research ước tính danh mục chỉ số như sau:

Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ quý IV/2021
Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan.

Đối với chỉ số VNFIN Lead, chỉ số này không có thay đổi về thành phần trong kỳ quý IV. Danh mục chỉ số hiện tại có 19 cổ phiếu. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có tài sản ước tính là 2.700 tỷ đồng. SSI Research tỷ trọng danh mục mới và giao dịch của quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF như sau:

Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ quý IV/2021
Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF.

Thái Duy

© Thời báo Tài chính Việt Nam