Infographics:

Hà Nội thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

10:42 | 20/10/2021 Print
(TBTCO) - Thành phố Hà Nội đã triển khai các chính sách an sinh xã hội để kịp thời hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng ổn định cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế...

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam